'IROHA GRAND HOTEL' Kintetsu Nara Ekimae
'IROHA GRAND HOTEL' Kintetsu Nara Ekimae
'IROHA GRAND HOTEL' Kintetsu Nara Ekimae
'IROHA GRAND HOTEL' Kintetsu Nara Ekimae
'IROHA GRAND HOTEL' Kintetsu Nara Ekimae
IROHA STYLE

從奈良站步行2分鐘。從奈良公園入口步行3分鐘的號位置。商務和觀光都適用的“埃羅哈賓館”

“埃羅哈賓館”近鐵奈良站前可以讓您輕鬆的行走在位於興福寺・東大寺被稱之為「奈良的世界遺產」的徒步圈。

NARA MAP
MAP 点击此处查看访问详情 ▶︎

如果諮詢關於奈良的事情的話,請去奈良市觀光協會的客房